Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Min birra - Om oss

 

 Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde. 


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

I Gällivare den 11 januari 1992 bildades Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta vid ett stormöte som genomfördes för att diskutera rennäringens utmaningar.

Det första årsmötet hölls i Jokkmokks den 15-16 juni 1992, där förbundet formellt etablerades och stadgar antogs.

I augusti 1993 ändrades stadgarna till att förbundet skulle verka över hela landet och delta i sametingsvalet och dit härrörande frågor.

Vid extra årsmöte den 22 januari 2005 ändrades stadgarna så att Renägarförbundet/ Boazoeaiggádiid oktavuohta inte skulle delta i Sametingsvalen mer.

Samtidigt bildades Guovssonásti för att verka i Renägarförbundets stadgade anda.I 2016 efterträddes partiledare Per Mikael Utsi av två partiledare - Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom. De delar på ansvaret att leda partiet.

Guovssonásti är idag det tredje största partiet i Sametinget med fem av Sametingets 31 mandat. 

Läs mer om våra partiledare.

 

Guovssonásti håller årsmöte varje år. Under årsmötet får partimedlemmarna möjlighet att påverka partiets politik och arbete. 

Årsmötet väljer partiledare och styrelse. Årsmötet beslutar också om partiets verksamhet under det kommande året och arbetet i Sametinget.

Bli medlem >>


 

Adress:
Guovssonásti
c/o Utsi Stengatan 12
962 31 Jokkmokk


Swish: 
123 624 09 64

E-post:
gardi@guovssonasti.se


Hemsida: 
www.guovssonasti.se


Bankgironr:
5301-8925


Organisationsnr: 
802422-0769