Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Medlemskap i partiet Guovssonásti

Medlemskap kan fås av same, d.v.s. den som anser sig vara same och antingen

  • har/haft samiska som språk i hemmet, 
  • har/haft föräldrar, far- eller morföräldrar med samiska som språk i hemmet 
  • har/haft förälder som är same.

För att bli medlem ska man betala den årliga medlemsavgiften. Avgiftens storlek fastställs av partiets årsmöte.


Medlemsavgifter

Familjekort: 100:-/år 
Samtliga personer som hör till familjen oavsett ålder.
Enskild medlem: 50: -/år

Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften via Swish eller bankgiro. 
Kom ihåg att ange namn och födelseår för samtliga. 

Swish: 123 624 09 64
Bankgironummer: 5301-8925