Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sámedikkis - I Sametinget


Sametinget ska utvecklas från att vara en regeringens myndighet för samiska frågor till att vara en förhandlingspart gentemot regeringen som genom det folkvalda parlamentet driver det samiska folkets frågor framåt. Likadant ska inflytandet stärkas gentemot regioner och kommuner.

Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.

Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.

 

Guovssonásti är det tredje största partiet i Sametinget och under mandatperioden 2017-2021 har vi tillsammans med Sámiid Riikkabellodat, Vuovdega, Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet majoriteten i Sametinget. 

Här kan du läsa om våra Sametingspolitiker, våra förtroendeuppdrag och den politik som vi driver i Sametinget.

Läs mer om Guovssonástis Sametingsledamöter.

 Tillsammans med våra samarbetspartier har Guovssonásti kommit överens om hur vi ska arbeta för en gemensam politik under mandatperioden 2017-2021. 

Det politiska arbetet leds av Sametingets styrelse, nämnder, ungdomsrådet, i nämnden för Sameskolstyrelsen och i Samefondens styrelse. Guovssonásti har ledamöter och ordförandeposter i dessa organ. 

Läs mer om våra förtroendeuppdrag i Sametinget.

 

Grunden för Guovssonástis arbete i Sametinget utgår från vårt politiska program.

Vår politik består av 16 visioner och omfattar alla delar av det samiska samhället. Utifrån visionerna strävar vi steg för steg och resultatinriktat för att uppnå ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Läs mer om våra visioner och vår politik.