Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Välkommen!


Buresboahtin!


NYA PARTILEDARE

Guovssonásti har på ett extra årsmöte under sametingsveckan i Lycksele valt ny partiledning. Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi valdes enhälligt till partiledare. De kommer att dela på uppdraget lika och kommer båda att föra partiets talan.Marita Stinnerbom
Lars Miguel Utsi
-          Jag och Lars Miguel har många olika engagemang. Renskötseln självklart, andra jobb, ideella uppdrag och så vidare. Att dela ordförandeskapet passar oss därför bra. Det ger oss möjlighet att lägga ner den tid som krävs för politiken.

-          Att dela ledarskapet ser jag endast som positivt. Våra egenskaper kompletterar varandra och det stärker oss i våra roller som partiledare. Vi får också möjlighet att jobba med fler frågor samtidigt i partiledningen tack vare denna lösning.

-          Jag och Lars Miguel har många olika engagemang. Renskötseln självklart, andra jobb, ideella uppdrag och så vidare. Att dela ordförandeskapet passar oss därför bra. Det ger oss möjlighet att lägga ner den tid som krävs för politiken, säger Marita.

-          Att dela ledarskapet ser jag endast som positivt. Våra egenskaper kompletterar varandra och det stärker oss i våra roller som partiledare. Vi får också möjlighet att jobba med fler frågor samtidigt i partiledningen tack vare denna lösning, säger Lars Miguel.

 

Per Mikael Utsi avgår efter 10 år som partiledare men sitter kvar i partiets styrelse. Han fortsätter alla sina uppdrag i Sametinget.

-          Vi riktar ett stort tack till Per Mikael Utsi för arbetet han har gjort för partiet och för Sápmi. Vi ser en styrka i att han är kvar i partiet och i Sametinget.

 

Guovssonásti jobbar vidare enligt valprogrammet som man i det senaste valet fick mandat att genomföra. Partiet analyserar nu det arbete som gjorts hittills och ser över vad man ska fokusera på under resten av mandatperioden.

-          Vi tackar för förtroendet och vi ser fram emot att arbeta vidare med vår politik, för renskötseln och det samiska samhället.